RGB, 2017

Červená, Zelená, Modrá (Tři věky ženy), tříkanálové video/Red, Green, Blue (Three Ages of Woman), three-channel video installation, kamera/camera: Iveta Dráždilová, foto/photo: Jan Mahr