Taťkovy výroky/Daddy´s Sayings, 2005-6

102 kreseb, propiska na A4 kancelářském papíře/102 drawings, ball-point pen on A4 office paper