Pohledy z Blanska/Postcards From Blansko, 2009

cca 80 ks, propiska na papíře, pohlednice/ca. 80 pcs, ball-point pen on paper, postcards